باشگاه لیفان چین که پیش از این گفته می شد قرار است مقصد آینده آندرس اینیستا کاپیتان تیم بارسلونا باشد، چنین انتقالی را تکذیب کرد.

در حالی که طی چند وقت اخیر اکثر رسانه های اروپایی از پیوستن اینیستا به لیگ چین خبر می دادند، باشگاه لیفان چین در بیانیه ای اعلام کرد که قصد جذب این بازیکن را ندارد.

در بیانیه این باشگاه چینی آمده است:«پیرو گمانه زنی هایی که درباره پیوستن آندرس اینیستا به لیفان منتشر شده، باشگاه یادآوری می کند که روی هزینه متعادل تاکید دارد. ما با سیاست نقل و انتقالاتی فدراسیون مخالفت و تقابل نخواهیم کرد و بازار را به هم نخواهیم ریخت. ما به روابط مان با آندرس اینیستا عمق زیادتری خواهیم داد اما او به عنوان بازیکن به لیفان نمی پیوندد.»