«ماکسیم اورشکین» رییس کمیته گمرک، تعرفه و قوانین حمایتی و غیر تعرفه‌ای تجارت خارجی روسیه و وزیر توسعه اقتصادی این کشور، امروز-دوشنبه- از احتمال وضع محدودیت روی واردات کالاهای آمریکایی خبر داد.

اورشکین گفت احتمال اینکه روسیه در واکنش به تعرفه‌های وارداتی آمریکا روی فولاد و آلومینیوم، واردات کالاهای آمریکایی به روسیه را محدود کند، وجود دارد.

وی تاکید کرد این محدودیت‌ها در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی وضع خواهد شد.