سید علیرضا آوایی دوشنبه شب در شورای اداری شهرستان فریمان استان خراسان رضوی افزود: حق نداریم زمان را با دعوا کردن با همدیگر بگذرانیم چرا که زمان نداریم و دنیا به سرعت پیشرفت می کند و از سوی دیگر دشمنان درپی نابودی ما هستند. 

وی اظهار کرد: دشمنان با ما شوخی ندارند زیرا با کشوری که مدافع مظلومان است، دشمنی دارند. 

وی گفت: مسایل و موضوعات اخلاقی از مهم ترین و مبرم ترین نیاز امروز در جامعه است. 

وزیر دادگستری از شهید جهان آرا و خانواده شهیدان جهان آرا یاد کرد و افزود: ۲۰۰ خانواده پنج شهیدی در کشور داریم و پشتوانه ما خون شهداست. 

آوایی در سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان خراسان رضوی برای بررسی مشکلات شهروندان فریمان روز دوشنبه به این شهرستان سفر کرد.