پس از خطاهای متعدد بازیکنان تیم الجزیره بر روی بازیکنان پرسپولیس و اعتراض مربیان تیم پرسپولیس به داور بازی تین‌کات سرمربی هلندی تیم الجزیره به سمت مارکو مربی بدنساز پرسپولیس حمله‌ور شد. 

پس از این اقدام غیرحرفه‌ای مربی الجزیره برخی از نیمکت‌نشینان این تیم و داور چهارم بازی مقابل او را گرفتند تا کار به جاهای باریک کشیده نشود.

* در دقیقه 24 بازی هواداران تیم پرسپولیس مرحوم هادی نوروزی را تشویق کردند.

* در چند صحنه نیمکت‌نشینان تیم پرسپولیس به مماشات داور با بازیکنان تیم الجزیره معترض شدند.

* شایان مصلح بازیکن نیمکت‌نشین تیم پرسپولیس از دقیقه 20 نیمه اول به گرم کردن خود کنار زمین مشغول شد.