حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر به ارائه تحلیلی از رویکردهای موجود در کشور درباره فیلترینگ تلگرام پرداخت و نوشت:

«‌چالش موجود در کشور پیرامون فیلترینگ تلگرام، برآمده از سه رویکرد در قبال آن است:

۱) رویکرداصول گرایی: تلگرام- به هر دلیلی- باید فیلتر شود، و دولت نیز مسئولیت! آن را بپذیرد؛

۲)رویکرد اصلاح‌طلبی: تلگرام نباید فیلتر شود و همه باید به هر صورت ممکن برای جلوگیری از فیلترشدن آن تلاش کنند؛

‌۳)رویکرد اعتدالی: دسترسی آزاد به اطلاعات ‌و فضای مجازی پرسرعت حق مردم است و انتخاب پیام‌رسان به عهده خود آنان می‌باشد، چه داخلی و چه خارجی؛ فیلترینگ پیام‌رسان، نقض حق آزادی مردم است؛ لذا دولت در عین حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، با نقض حق شهروندی مردم مخالف است.»