‍‍‍ آیت الله عبدالله جوادی آملی در درس اخلاق هفتگی خود با تفسیر سی امین جمله حکیمانه نهج البلاغه گفت: در این جمله از امیر مومنان(ع) در مورد ایمان سوال شده است و ایشان ایمان را «صبر، یقین، عدل و جهاد» توصیف کردند.

وی با اشاره به معنای جهاد از دیدگاه امام علی(ع) اظهار داشت: حضرت علی (ع) جهاد را «امر به معروف و نهی از منکر، صدق و راستی در معرکه نبرد و کینه و دشمنی با فاسقان» توصیف کرده اند.

وی به امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و آن را غیر از تعلیم، ارشاد و تنبیه دانست و عنوان داشت: شخصی که عالماً، عامداً و بدون عذر گناه می کند را باید امر به معروف کرد، زیرا بر اساس آیات قرآن کریم بعضی از مومنان بر دیگر مومنان ولایت دارند؛ حال اگر امر به معروف شونده به آمر به معروف اعتنا نکرد دو گناه مرتکب شده است؛ یکی این که به تکلیف خود عمل نکرده و دیگری آن که به امر ولی خود بی توجهی کرده است.

آیت الله جوادی آملی در ادامه با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر زیر مجموعه ولایت است، ابراز کرد: این ارزش دینی مراحلی دارد که نخستین آن انزجار قلبی و دومین آن انزجار جوارحی است؛ بر این اساس اگر زنان نسبت به فرد بی حجاب یا بدحجابی انزجار جوارحی نشان دهند، بی تردید آن فرد پس از مشاهده این که عموم مردم از رفتار او انزجار دارند، بی تردید تغییر رویه خواهد داد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در خاتمه با تاکید بر این که حمایت نکردن از تبهکاران و رشوه گیران و مفسدان سیاسی و اقتصادی یکی از شعبه های جهاد کبیر است، عنوان کرد: اگر شخصی به همه مبانی ایمان عمل کند، خداوند او را در هر کجا که نیاز به کمک داشت، یاری خواهد کرد.