بزرگترین رزمایش دریایی ناتو با عنوان «سپر دریا ۲۰۱۸» با حضور کشورهای ترکیه، اسپانیا، بلغارستان، رومانی، انگلیس، آمریکا و یونان در دریای سیاه آغاز شد.

در این رزمایش که قرار است تا ۹ ماه می سال جاری میلادی ادامه داشته باشد، از ۵ فروند جنگنده و ۲۱ کشتی و سایر جنگ افزارها استفاده شده است. 

ناتو در بیانیه ای سنجش میزان هماهنگی میان نیروهای کشورهای این پیمان را از اهداف اصلی رزمایش مذکور عنوان کرده است.