«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس اظهار داشت که باید سیاستی سخت تر در قبال ایران اجرا شود و نقاط ضعف توافق نامه هسته ای ایران اصلاح شود.

جانسون گفت: ما باید در برابر آنچه ایران در منطقه انجام می دهیم بایستیم. ما باید سختگیرانه تر عمل کنیم و باید معایب این توافق را تصحیح کنیم.

وی افزود: یکی از معایب این توافقنامه، تاریخ تعیین شده در این سند است یعنی سال ۲۰۲۵، زمانی که ایران مجاز می شود که سرعت غنی سازی اورانیوم خود را افزایش دهد. و این امر می تواند منجر به دسترسی تهران به سلاح های هسته ای بدون بازگشت تحریم ها شود.

وزیر امور خارجه انگلیس با درخواست دوباره از ترامپ برای عدم خروج از برجام گفت: ما میخواهیم آمریکا از توافق خارج نشود، اما رئیس جمهور آمریکا حق دارد که به مسائل مختلف از جمله دستیابی ایران به سلاح هسته ای توجه کند.