حمید ابوطالبی مشاور روحانی در واکنش به مباحث مطرح شده درباره فیلترینگ تگرام در یک رشته توئیت نوشت:

چالش موجود در کشور پیرامون فیلترینگ تلگرام، برآمده از سه رویکرد درقبال آن است:

۱)رویکرداصول گرایی: تلگرام-به هردلیلی-باید فیلترشود، و دولت نیز مسئولیت! آن را بپذیرد؛

۲)رویکرد اصلاح‌طلبی: تلگرام نباید فیلترشود و همه باید به هر صورت ممکن برای جلوگیری از فیلترشدن آن تلاش کنند.

۳) رویکرداعتدالی: دسترسی آزاد به اطلاعات ‌و فضای مجازی پرسرعت حق مردم است و انتخاب پیام‌رسان به عهده خود آنان می باشد، چه داخلی و چه خارجی؛ فیلترینگ پیام‌رسان، نقض حق آزادی مردم است؛ لذا دولت در عین حمایت از پیام‌رسان های داخلی ،با نقض حق شهروندی مردم مخالف است.