بعد از چراغ سبز نشان دادن کره شمالی به همسایه جنوبی خود برای برقرای صلح و آشتی در شبه جزیره کره، آمریکایی ها مرتب علت همه این تحولات را ناشی از ضعف کره شمالی در برابر اعمال تحریم ها و تهدیدات نظامی اعلام کردند. کره شمالی به این ادعاها واکنش نشان داده و اعلام کرد آمریکا بازهم دچار اشتباهات محاسباتی شده است.