&#۳۹;نفتالی بنت&#۳۹; امروز (دوشنبه) در پیامی توییتری نوشت: حزب الله مساوی با لبنان است. 

بنت افزود: از نظر اسرائیل، دولت مستقل لبنان و حزب الله فرقی با هم ندارند و این گروه را مسوول هر گونه اقدامی در خاک خود می داند.
لبنان یکشنبه (دیروز) شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی پس از ۹ سال بود. 
نتایج غیر رسمی منتشر شده از نتایج این انتخابات حاکیست، حزب‌ الله و متحدانش در حوزه های مختلف پیشتاز هستند.