روز دوشنبه اعلام کردند که فرماندهان جیش الاسلام از علوش خواستند این مبلغ را بازگرداند.

این گروه تروریستی اعلام کرد: این مبلغ توسط ریاض در ابتدای سال جاری میلادی پرداخت شده است، اما علوش قبل از کناره گیری از ریاست دفتر سیاسی جیش الاسلام آن را بالا کشید.

علوش روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از هیات سیاسی گروه تروریستی جیش الاسلام کناره گیری کرد.

وی، دلیل کناره گیری خود را ایجاد فضای لازم برای فعالیت نیروهای جدید اعلام کرد.

این استعفا پس از اخراج گروه جیش الاسلام از پایگاه های خود در غوطه شرقی، قلمون شرقی و مناطق جنوبی دمشق و سرزنش های گسترده از سوی دیگر گروه های تروریستی انجام شد.