حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دقایقی پیش در مراسم بهره برداری همزمان از چند طرح اقتصادی و زیربنایی در خراسان رضوی، حمایت جالبی از کشاورزان کرد.

او در بخشی از سخنانش گفت: خیلی مهم است که ما خدمات کشاورزان را نادیده نگیریم.

روحانی همچنین گفت که اگر خدمات دولت نادیده گرفته شود، ایرادی ندارد و خداوند در قیامت اجر آنها را خواهد داد، اما کار مهم را کشاورزان انجام می‌دهند.