محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه صبح امروز اعضای این کمیسیون با رئیس مجلس برای ساماندهی بازار ارز تصریح کرد: در این نشست ویژه و غیرعلنی موضوعات مختلف مربوط به طرح دو فوریتی ارزی مجلس و همچنین گزارشهای تخصصی کمیسیون اقتصادی، ​بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نهایتا مقرر شد نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با تیم ارزی دولت به منظور جمع بندی نهایی موضوعات مربوط به این طرح دو فوریتی و تصمیمات ارزی دولت این هفته برگزار شود. پس از آن و به احتمال زیاد در هفته آینده طرح دو فوریتی ارزی مجلس در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

پور ابراهیمی که با خبرنگار صداوسیما گفت‌وگو می‌کرد، گفت: این طرح به منظور تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت، رفع نقاط ضعف و نیز ارائه راهکارهای مناسب به منظور ساماندهی بازار ارز ارائه شده است و محورهای آن در متن نهایی بزودی اعلام خواهد شد.