ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش آغاز شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

بر اساس این گزارش جلسه اول رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل ۸ اردیبهشت ماه برگزار و در آن کیفرخواست ۸ متهم از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

در دومین جلسه که نهم اردیبهشت ماه برگزار شد، متهم ردیف اول به دفاع از خود پرداخت.

سومین جلسه دادگاه نیز دهم اردیبشهت ماه برگزار و به رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم اختصاص داشت.

جهارمین جلسه دادگاه نیز به اتهامات متهم ردیف سوم رسیدگی شد.

در پنجمین جلسه دادگاه نیز اتهامات متهم ردیف چهارم مورد رسیدگی قرار گرفت.