یک زن جوان چینی قصد عبور از عرض خیابان و رسیدن به اتوبوس را داشت که به دلیل عجله و بی‌توجهی به عبور خودروها، حادثه تلخی آفرید.

یکی از خودروهای سواری که در آن خیابان مشغول به حرکت بود، نتوانست حرکت عابر پیاده را پیش بینی کند و با سرعت زیاد با او برخورد کرد.

زن جوان در این حادثه زنده ماند اما به شدت مجروح شد.