محمد حسین پورکاظمی با اشاره به اینکه آزمون دکترای تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می شود، گفت: امسال برای اولین بار درس استعداد تحصیلی به دروس آزمون برای همه رشته‌ها اضافه شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: به دلایل مختلفی دفترچه درس استعداد تحصیلی به صورت جداگانه به داوطلبین ارائه می شود. یعنی داوطلبان ابتدا دفترچه مربوط به دروس اختصاصی رشته خود را دریافت می کنند و پس از آن، یک دفترچه استعداد تحصیلی به آنها ارائه خواهد شد.

 

مشاور معاون آموزشی در امور سنجش آموزش پزشکی گفت: دروس تخصصی ضریب ۴ و درس استعداد تحصیلی ضریب ۱ دارد  بنابراین این درس، در دفترچه جداگانه ای آمده است.

وی افزود: علاوه بر این، تعداد سئوالات اختصاصی در رشته های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برخی رشته ها ۷۰، برخی ۹۰ سوال دارند و رشته ای نیز ۱۷۰ سئوال اختصاصی دارد و علت اینکه برای استعداد تحصیلی دفترچه جدا ارائه می شود، همین موضوع است.

 

به گزارش وبدا،‌ پورکاظمی گفت: لازم است داوطلبان دقت داشته باشند زمانی که پاسخ به سئوالات اختصاصی را به اتمام رساندند، پاسخ به سئوالات استعداد تحصیلی را آغاز کنند و پاسخ این سئوالات را در پاسخنامه از سوال شماره ۱۷۰ به بعد شروع نمایند. یعنی به عنوان مثال اگر رشته ای ۹۰ سوال اختصاصی دارد، داوطلبان پاسخ ۹۰ سوال را در پاسخنامه وارد کنند و از سئوال ۹۰ تا ۱۷۰ خالی بماند و پاسخ سئوالات استعداد تحصیلی را از شماره ۱۷۱ شروع کنند.