به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین،همچنین این فهرست در حوزه بعبدا پیشتاز است. 

با انتشار خبر پیروزی فهرست مقاومت و هم پیمانانش در حوزه های انتخاباتی جنوب لبنان، مردم در خیابان ها به شادی و سرور پرداختند.

سه میلیون و ۷۶۴ هزار و ۴۸۳ لبنانی واجد شرایط برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور بودند.

در این انتخابات ۵۸۳ نامزد در قالب ۷۷ لیست حضور دارند. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که نمایندگان فعلی پارلمان در سال ۲۰۰۹ یعنی ۹ سال قبل به پارلمان راه یافته بودند و در واقع انتخابات کنونی با ۵ سال تاخیر برگزار شد.

لبنان دارای نظامی پارلمانی است و ترکیب این نهاد آرایش دولت آینده را نیز تعیین خواهد کرد.

بر اساس قانون انتخابات لبنان که بر اساس الگوی نسبیت تدوین شده، مردم به لیست های انتخاباتی رای می دهند و هر لیست بر اساس میزان آراء بدست آمده در پارلمان کرسی خواهد داشت.

کرسی های پارلمان بین طوائف مختلف لبنان در همه حوزه ها تقسیم بندی شده است. به صورت کلی هم نیمی از کرسی های پارلمان به مسیحیان و نیمی دیگر به مسلمانان تعلق می گیرد.