مصطفی محبی با بیان این مطلب گفت: در پی تاکیدات مسئولین نظام خصوصاً ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده قضایی مددجویان با هدف رعایت حقوق شهروندی و کاهش جمعیت کیفری ۴۳۵۰ مورد بازدید قضایی با حضور دادستان‌ها ، قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر ، دادیاران اجرای احکام دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و شهرستان‌های استان و دادیاران ناظر بر زندان‌ها در سطح ندامتگاه‌های استان صورت گرفت که به مسائل و مشکلات قضایی مددجویان رسیدگی شد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران حضور مسئولین قضایی به صورت مستمر در پوسته داخلی زندان‌ها و دیدار بدون واسطه با زندانیان را علاوه بر رسیدگی به روند قضایی پرونده آنان دارای بار مثبت روانی در میان گروه‌های مختلف مددجویان دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دستگاه قضایی کشورمان شاهد رافت اسلامی قضات و مسئولین قضایی نسبت به مددجویان در زندان‌ها هستیم.