دکتر صمد حاج جباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این تجمعات گفت: موضوع تجمع مسائل آموزشی است و دکتر افضلیان، معاون آموزشی دانشگاه در جریان این مسأله قرار دارد.

وی ادامه داد: علت تجمعات دانشجویان آیین‌نامه وزارتخانه درخصوص دانشجویان ورودی ۹۳ است. دانشجویان نظراتی در این باره داشتند و می‌گفتند زمانی که ما آمدیم، این آیین‌نامه ابلاغ نشده و بعدا ابلاغ شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که بررسی این مسأله در حوزه اختیارات معاونت آموزشی است، گفت: دکتر افضلیان در جریان جزئیات اعتراضات و تصمیماتی است که در این خصوص ممکن است گرفته شود.

 برقراری ارتباط با معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تا لحظه انتشار این خبر به جایی نرسیده است.