همایش تقدیر از چهره های ماندگار مدیران برتر صنعت و تجارت و ورزش در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم که نمایندگان مجلس و مسئولین کشوری حضور داشتند از مدیران برتر کشور به عنوان چهرهای ماندگار تقدیر به عمل آمد.

در پایان مراسم، از حمیدرضا تفته به عنوان چهره ماندگار و مدیر برتر در بخش تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه ورزش تقدیر شد. لازم به ذکر است، سال گذشته حمید رضا تفته به عنوان مدیر شایسته ملی و جذب توریست ورزشی نیز انتخاب شد.