سامانه بارشی طی چند روز گذشته همراه با رعد و برق ، تگرگ و .. وارد کشور شده و اکثر نقاط کشورمان را فراگرفته است. فیلمی که شهروندخبرنگار ما از بارش تگرگ در شهر ساوه استان مرکزی  تهیه کرده را مشاهده می‌کنید.