هر ساله در بازی پایانی اردویژه بازیکن سال تیم آلکمار انتخاب می‌شود و این‌بار قرعه به نام علیرضا جهانبخش افتاد. در رده‌بندی برترین بازیکنان سال تیم آلکمار علیرضا جهانبخش با کسب امتیاز ۴۹ رتبه نخست را به خود اختصاص داد. وان اوورم (۴۶)، فردریک (۴۴)، بیزوت (۳۴) و یوناس (۲۱) در رده‌های دوم تا پنجم جای گرفتند.

13970216160421362140584710