پس از تمدید قرارداد وینفرد شفر با استقلال، شاید همگان تصور می‌کردند آرامش خاصی در این تیم برقرار شود، اما ظاهرا اینطور نیست.

وینفرد شفر از برخی اظهارات رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال ناراحت و عصبی است. جایی که مدیرعامل باشگاه گفته بود شفر در قراردادش قید کرده که اگر او نباشد، قراردادش را فسخ خواهد کرد، اما این موضوع تنها ماجرای این ناراحتی نیست.

شفر از اینکه افتخاری در رابطه با مبلغ قرارداد او و دستیارانش صحبت کرده، عصبانی است و حتی از طریق اطرافیانش این موضوع را به گوش افتخاری هم رسانده است. شفر دوست ندارد صحبت‌های رد و بدل شده او و افتخاری به رسانه‌ها کشیده شود.