وینفرد شفر درباره شایعات مطرح این روزها پیرامون لیست خروجی استقلال گفت: این که برخی نام‌ها در رسانه‌ها به عنوان بازیکنان خروجی استقلال مطرح می‌شود برای من عجیب است.

وی تاکید کرد: من با آقای افتخاری تنها راجع به بازیکنانی که به دنبال جذب‌شان هستیم و در تیم‌های دیگر حاضر هستند صحبت کردم. ما هیچ صحبتی راجع به لیست خروجی نداشته‌ایم و لازم است تمرکزمان را روی دو بازی پیش رویمان مقابل ذوب‌آهن بگذاریم.