بازدیدکنندگان می‌‎توانند در این نمایشگاه مدل بازسازی شده و ۳۰۰ قطعه به جامانده از کشتی را مشاهده کنند.

همچنین با مشاهده یک فیلم سه بعدی می‌‎توانند به صورت مجازی سفر با تایتانیک را تجربه کنند.

کشتی مسافربری تایتانیک روز ۱۵ آوریل سال ۱۹۱۲ میلادی در اقیانوس اطلس شمالی بر اثر برخورد با یک کوه یخ و در حالی که برای نخستین بار از بندر ساتهمپتون عازم نیویورک بود غرق شد و در این حادثه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند.

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک

تصاویر : نمایش بقایای کشتی تایتانیک