محمدرضا منصوری نماینده ساوه در نطق امروزش پرسید: چه کسی وام میلیاردی را بدون وثیقه گرفته است؟ چرا تعداد پرونده های دادگاه از تعداد جمعیت بیشتر است؟ چرا جوانان بعد از ۱۲ سال درس خواندن توان ایجاد شغل ندارد؟

او خطاب به روحانی ادامه داد: دوران شما هم مثل آن آقایی که 750 میلیارد دلار نفت فروخت تمام می شود، اما با این وضعیت مملکت اصلاح نمی شود؛ فکری بکنید!

نبی هزارجریبی نماینده گرگان هم در نطقش خطاب به رئیس جمهور گفت: قرار بود مردم ما طعم آسایش را بچشند، گفتید کاری می کنم که دیگر به یارانه نیاز نداشته باشید و فقر مطلق را نابود می کنم. به نظرم بهتر است شما چندکار بکنید تا مملکت آباد شود و آن هم برخورد با رانت خواران و مفسدان اقتصادی و چند شغله ها است. به اشتغال توجه کنید چرا که جوانان افسرده در خانه ها مانده اند. شرکت های اقماری و خصولتی را حذف کنید.

 

نماینده‎ای که قربان صدقه ظریف می‎رفت!

حبیب الله دهمرده نماینده زابل در سوالی که از وزیر امورخارجه درباره آب هیرمند و نقض تعهدات افغانستان داشت، با ابراز ارادت پیاپی به محمدجواد ظریف گفت: ظریف جان، حضور بی ظهور، چه فایده ای دارد؟ جلسات دایر و سیستان بایر است! جلسات شما با طرف‎های افغان چه فایده ای برای کشاورزان دارد؟ افغانها سدهای متعدد روی هیرمند زده اند و آبی به ایران نمی رسد.

وی با بیان اینکه حاصل تشر امام خمینی به افغانستان قرارداد ۵۱ بود، ادامه داد: آیت الله موسوی اردبیلی با چک ۲۰۰ میلیون تومانی امام به زابل آمد تا به داد مردم ما برسد. ولی امر مسلمین جهان، مقام معظم رهبری هم سیستان را تنگه احد نامیدند. قریب به دو سال است که عرض ارادت نطق و جلسه و صبحانه کاری با شما داشته ام . در برنامه ششم و قانون بودجه هم برای رودخانه هیرمند قانون داریم. اما حاصل دیپلماسی شما یک متر مکعب هم آب برای مردم نداشته است! با چه زبانی عرض ارادت کنیم دکتر ظریف؟ به داد مردم زابل برسید.

گفتنی است این نماینده از پاسخ ظریف قانع نشد ولی نمایندگان با آرای خود نشان دادند که این سوال را وارد نمی دانند.