تاکنون هیچ گونه اثری از پیکر۶ مسافر سقوط هواپیمای آسمان به ثبت نرسیده است.

 کامروز امینی مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد در مورد مرگ های دسته جمعی در سوانح مختلف اشاره کرد و گفت: از ابتدای وقوع سانحه هوایی پرواز تهران _یاسوج وظایف ما در طی احراز هویت، تعیین علت فوت و صدور جواز دفن مورد بررسی و تفکیک قرار گرفت.

به نوشته باشگاه خبرنگاران، وی افزود: از ابتدای حادثه سقوط هواپیما تاکنون تعداد ۲۱۲ بافت انسانی متعلق به ۶۰ مسافر جانباخته توسط جستجو گران هلال احمر کشف و به پزشکی قانونی استان تحویل داده شد.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد ادامه داد: با کار کد گزاری ، نمونه برداری و انجام آزمایش های ژنتیکی که بر روی نمونه ها انجام شد توانستیم تاکنون پیکر ۲۱ جانباخته سقوط هواپیما را به خانواده هایشان تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه پیکر ۳۹ نفر دیگر از جانباختگان این حادثه به دلیل کامل نبودن شرایط تحویل به خانواده ها را ندارند، عنوان کرد: تاکنون هیچ گونه اثری از ۶ مسافر دیگر سانحه سقوط هواپیما به ثبت نرسیده است.

امینی با اشاره به شرایط تحویل اجساد جانباختگان ، افزود: در صورتی که پیکرهای جانباختگان با انجام آزمایشات ژنتیکی کامل شوند یا دستگا ه های ذی ربط پایان جستجو را اعلام کنند ما موظف به تحویل پیکیرهای فوت شدگان به خانواده هایشان هستیم.

وی اظافه کرد: تاکنون خانواده هایی که پیکرهای عزیزانشان را تحویل نگرفته اند و نیاز به گواهی فوت داشته اند طبق ضوابط قانونی و به دستور مقام قضایی برای آنها گواهی فوت صادر شده است.