مجتبی ذوالنوری نماینده قم در تذکر شفاهی خود اظهار کرد: تذکر من خطاب به رییس‌جمهور محترم است. جناب آقای رییس‌جمهور در اثر ضعف و عدم نظارت و سوء عملکرد دولت جنابعالی حدود شش میلیون از ملت شریف کشور گرفتار مصیبت موسسات غیرمجاز و یا موسسات مجاز دولت شما شده‌اند.

وی ادامه داد: آقای رییس‌جمهور اینجانب و حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان ملت از جنابعالی شش سوال پرسیدیم: ۱ـ موسسات مالی ۲ـ قاچاق ۳ـ بیکاری و اشتغال ۴ـ رکود ۵ـ بقای تحریم‌ها علیرغم اجرای همه تعهدات برجامی کشورمان ۶ـ جهش قیمت ارزهای خارجی به شکلی که در حدود کمتر از دو ماه ارزش پول ملی ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از معادلات، صادرات و واردات و بسیاری از زندگی‌های مردم نابود شد.

وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از یک هفته که سوال شما داده شد نمایندگان شما باید بیایند با سوال‌کنندگان مذاکره کنند. بعد از یک هفته اگر متقاعد نشدند شما یک ماه فرصت دارید بیایید صحن مجلس به مردم پاسخ دهید ولی آقای رییس‌جمهور چه چیزی باعث شده که شما استنکاف می‌کنید. حدود دو ماه از سوال ما می‌گذرد؟

ذوالنوری افزود: اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی زیر پا می‌گذارید، به ملت و نمایندگان ملت و دستگاه نظارتی بی‌اعتنایی می‌کنید و نمایندگان شما مجلس نمی‌آیند. شما فرصت‌سوزی می‌کنید. مرتب صحبت از شفافیت و اطلاع داشتن مردم از امور می‌کنید اما پاسخ نمی‌دهید.