انواع سکه

آخرین نرخ

تغییر لحظه ای

سکه بهار آزادی

۲۰,۴۱۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰ (۲.۴۵%)

سکه امامی

۲۱,۹۱۰,۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰ (۲.۵۱%)

نیم سکه

۱۰,۵۱۰,۰۰۰

۰ (۰%)

ربع سکه

۶,۲۶۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰ (۰.۸%)

سکه یک گرمی

۳,۸۲۰,۰۰۰

۰ (۰%)

طلای خام

آخرین نرخ

تغییر لحظه ای

مثقال طلا (مظنه)

۸,۹۷۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰ (۵.۰۲%)

گرم طلای ۱۸

۲,۰۷۰,۷۰۰

۱۰۳,۹۰۰ (۵.۰۲%)

انس طلا (دلار)

۱,۳۱۶.۰۰

۰ (۰%)