در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در برخی از انتشارات از نام مجعول خلیج به جای خلیج فارس در غرفه‌هایی استفاده شده است.

 

در همین راستا مهندس مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و رئیس کمیته نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در نامه‎ای به دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار صدور دستور مقتضی برای جلوگیری از توزیع این کتب در نمایشگاه مطبوعات شد.

 

در این نامه آمده است: «چنانچه استحضار دارید کمیته تخصصی «نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران» بنا به مصوبه شماره ۱۷۵۶۶/ت۲۲۵۴۴ه- مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ هیئت محترم وزیران، با مسئولیت سازمان نقشه‌برداری کشور، عهده‌دار جلوگیری از تشتت در نام‌های جغرافیایی و همچنین ثبت صحیح و مستند نام‌های جغرافیایی است و بر همین اساس صحت استفاده از اسامی مکان‌های جغرافیایی از جمله «خلیج فارس» را در سطح ملی و بین‌المللی رصد می‌کند.

 

بنا به اطلاعات واصله درسی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در برخی از انتشارات از نام مجعول خلیج به جای خلیج فارس در غرفه‌هایی استفاده شده است،که موارد این نقض به پیوست تقدیم می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور مقتضی برای جلوگیری از توزیع این کتب را صادر فرمایید.»

 

کتبی با عنوان مجعول «خلیج» در نمایشگاه کتاب

 

کتبی با عنوان مجعول «خلیج» در نمایشگاه کتاب