اگر مرتضوی در اوین است و واقعا بازداشت شده است اورا زندانی کنید امانه در اوین و کهریزک بلکه او را در میان مردم زندانی کنید .

فردی در دستگاه قضا که مبنای تکالیفش قانون است و قانون فلش اصلی مسیرش می باشد و به همین جهت پناهگاه آحاد جامعه بوده است با روش های خشن و ارعاب و گردن کشی خلافی مرتکب شده است که قضات شریف وی را به دوسال حبس محکوم کرده اند و حسب اعلام در رسانه ها بعد از اختفاء در ویلایی در شمال کشور و امکان دستیابی به ایشان توسط ضابطین بازداشت و روانه زندان اوین شده است ؛ لکن بایستی بدانیم زندان اوین برای او آزار دهنده نیست بلکه تنبیه و مجازات این نوع افراد مغرور و جاه طلب این است که هر ساعت از شبانه روز ، چشم به چشم با مردم باشد و همکاران و فرمانبران سابقش را ببیند و آنها هم ببینند و حتی قضات و مدیرانی که در ریختن آبروی خوبان جامعه از بیان هرنوع تهمت وافترایی حیا نمی کنند و بارفتار و کردارخود زمینه هدر رفتن جایگاه ایثار گران و مجاهدات مجاهدان این سرزمین می شوند ، عاقبت سرکشی را ببینند واین زندانی است که می تواند هزینه بالایی داشته باشد !!! و الا هتلی بیش نیست .

تناسب جرم و مجازات یکی از اصول مهمی است که مورد توجه جامعه حقوقی قرارگرفته و اینکه فردی تا دیروز با زیر پا گذاشتن قوانین و سینه جلو دادن و استفاده از تهدید و فریب اعتراف از متهمین می گرفته و با رفتارش باعث بی اعتمادی بخش مهمی از مردم به دستگاه قضایی گردیده ؛ که اعتماد سرمایه بی بدیل آن می باشد و بدون اعتماد در میان آحاد جامعه نمی تواند به رسالت خود عمل کند را در چهار دیواری زندان نگهداری کردن روز های خوش و راحتی او می باشد . مرتضوی پس از صدور حکم ، می بایستی در میان مردم رهاشود ، در صف های نان و دارو ودرمان و بازار و... رفت و آمد کند ؛ تا :

الف : مردم را به معنای انسانیش ببیند زیرا قدرت ، تا قبل ازآن چشمانش را کور کرده بود و توان درک حقوق شهروندی را از ایشان گرفته بود .

ب : برود به میان همکاران سابقش تا آنها هم بفهمند و به قدرت مغرور نشوند و سرگردنه نشین هایی که برای غارت عاطفه و رحم و مروت در کمین اصحاب قدرت و حکمروانی کمین کرده اند را معرفی کند تا دیگران فریب نخورند

ج : دیگر مدیران هم یاد بگیرند که ملعبه دست مافیای قدرت نشوند و پا به روی حقوق عامه نگذارند و فریب تعریف ها و کف زدن ها و هورا کشیدن اهل دنیا نباشند که روزی اینگونه تنهایش می گذارند و باید رسوای خاص و عام شوند .

د :مرتضوی باید در میان مردم زندانی باشد که نتواند سر بلند کند و گردن کشیده اش پایین بیفتد که دیگر درمقابل افتادگان و افراد شریف گردن کلفتی نکند .

پس اگر واقعا مرتضوی در اوین است و دوران محکومیتش را می گذراند ، به زندان بیرون در وسعت کوی وبرزن بیاوریدش زیرا زندان چنین افرادی در مقابل مردم بودن و سوار حمل و نقل عمومی شدن است . سلول انفرادی این گونه افراد جسور که از نارسایی و عیوب ساختار سازمانی کشور سوء استفاده کردند و سال ها سوار سرنوشت مردم شدند چشمان مردم است زیرا مرتضوی تاکنون دردرون چشمان مردم زندانی نشده بود نه کسی را میدید و نه کسی قدرت دیدن وی را داشت بلکه در بند سیاهکاری و دلقک بازی های خود پرستانه بوده است َ

از فرصت استفاده می کنم حامیان مرتضوی را که با انتصاب و تشویق بیجا ،او را در صدور احکام فله ای و فاقد منطق حقوقی ، پشتیبانی می کردند و برایش عناوینی چون انقلابی و قاطع بودن تو صیف می کردند نیز بخواهم که در معیارها و تآئیدات خودشان تجدید نظر کنند . حیثیت ایران عزیز ارث پدری کسی نیست که بخواهد به دلخواه خویش آن را برای کوتوله ها و چاپلوسان هزینه کنند . ایران متعلق به همه ایرانیان است وبس

دکترمرتضی بهشتی،حقوقدان و پژوهشگر