راشاتودی گزارش داد، رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین در جمع هیات‌هایی از کشورهای آسیا – پاسیفیک در پنجاه و یکمین نشست سالانه بانک توسعه آسیا در شهر ماندالویونگ گفت: تجربه توسعه آسیا نشان می‌دهد که تقلید از غرب بی‌فایده و بیهوده است. ما باید راه‌های خود را برای رویارویی با این چالش‌ها بیابیم. ما باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنیم که با افکار آسیایی ما همخوانی داشته باشد. ما باید بر بسیاری از چالش‌هایی تمرکز کنیم که در نوع خود بی‌نظیر هستند. چند سال آتی برای منطقه ما بسیار مهم هستند. این زمانی است که رهبری جهان مشخص می‌شود و ما نمونه‌ای برای سایر اقتصادهای در حال توسعه تبدیل می‌شویم.

رهبر ۷۳ ساله فیلیپین همچنین بر ضرورت تضمین ثبات اقتصادی در کشورهای آسیایی تاکید کرد و گفت که بانک توسعه آسیا به همکاری برای رسیدن به نرخ رشد ثابت اقتصادی هفت درصد ادامه می‌دهد و به دنبال ارائه فرصت‌هایی برای یک ثبات داخلی در فیلیپین نیز هست.

رئیس جمهوری فیلیپین همچنین به ناآرامی‌های ماراوای در جنوب این کشور و حضور داعش و نیروهای وابسته در آنجا اشاره کرد و گفت:‌ دولت مانیل هرگز درباره اصول و مرزهایش سازش نمی‌کند. ما با تهدیدهای شبه نظامیان و تروریست‌ها مقابله می‌کنیم. ما کاملا آگاه هستیم که با ضعیف شدن نظم مدنی، پیشرفت دیگر ممکن نخواهد بود. من وعده می‌دهم تا کشور را به سمت زیرساخت های بزرگ و سایر پروژه‌های توسعه سوق دهم و برای کمک گرفتن از بانک توسعه آسیا هم شرمسار نیستم.