عبدالله ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتقادات اخیر رئیس جمهور به کابینه، اظهار کرد: خیلی خوب است که رئیس‌جمهور به این مرحله رسیدند که دولت نسبتاً با گفتمان ایشان و مطالبات مردم نامتوازن است؛ ولی حواسشان باید به این نکته باشد که اگر بعد از بیان این مسائل دست به اقدامی اصلاحی نزنند به مراتب موقعیت اجتماعی ایشان از مرحله قبل از اذعان این حرف‌ها بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: جامعه از خود انتقادی آقای رئیس‌جمهور استقبال می‌کند، اما زمانی این استقبال مداوم و از نظر مردم منطقی خواهد بود که در ادامه رئیس دولت دست به یک اقدام عملی بزند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: با اینکه لازم است تا آقای روحانی دست به یک اقدام عملی بزند؛ اما بعید است که در کابینه وزیری بیاید که خودش را مشمول آن تعریفات و توصیفاتی کند که آقای روحانی از آن‌ها به عنوان وزرای ناامید نام برد و بر اساس آن استعفای خود را تقدیم کند.

ناصری گفت: خوب است تا وزرا عملکرد خود را بهبود بخشند و یا نمایندگان مجلس از طریق استیضاح وزرا پیگیر عملی شدن وعده‌های آقای روحانی باشند. به نظرم این کار به جای استعفا کم هزینه‌تر هم هست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به پست اینستاگرامی رئیس‌جمهور مبنی بر موضوع فیل‌تر تلگرام گفت: چنین موضوعاتی که به تازگی مجدد مطرح شده از سال ۹۳ هم کمابیش وجود داشته است. بعد از آنکه در انتخابات سال ۹۶ مردم سنگ تمام گذاشتند، طرح مباحث این چنینی باعث ناامید شدن مردم می‌شود.

وی در پایان گفت: احزاب و کنشگران سیاسی، مدیران کشور و نخبگان می‌دانند که فیلترینگ تلگرام دستور مافوق آقای روحانی است. بنابراین در یک نظام سیاسی نمی‌شود دو تصمیم گرفته شود و مردم در این میان سرگردان باشند. پروسه تصمیم گیری فیلتر تلگرام می‌تواند شبیه برجام باشد. رئیس‌جمهور به عنوان فردی مسئول، پیگیری این امر را در دستور کار خود قرار داده تا مقامات دیگر را یا متقاعد کند و یا حرفهای آن‌ها را بپذیرند.