در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش این کمیسیون درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار دارد.

به همین دلیل وزیر اقتصاد و معاون وزیرامورخارجه برای توضیح در خصوص جزئیات لوایح مذکور در مجلس حضور یافتند.