صبح امروز (یکشنبه) جلسه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون بررسی‌ برنامه‌های کاندیدای شهرداری تهران برگزار شد و بنابر دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران در پی انصراف انصاری لاری، ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری تهران تغییر کرده است.

بر این اساس ۸ تا ۱۰ صبح حجت میرزایی، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ افشانی و در نوبت عصر نیز در ساعت ۱۴ آلی ۱۶ نیز حسینی مکارم برنامه‌های خود را ارائه خواهند کرد.