المسیره گزارش داد، سلسله جنایت های جنگی رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها جنگنده های رژیم سعودی منطقه باقم در استان صعده را به شدت بمباران کردند.

به دنبال این حمله پنج عضو یک خانواده یمنی به شهادت رسیدند.

این در حالی است که طی بیش از سه سال گذشته تاکنون حدود ۳۰ هزار یمنی در حملات سعودیها شهید و زخمی شده اند.