سرالکس  فرگوسن مربی نامدار و پرآوازه دنیای فوتبال و باشگاه منچستر به دلیل خونریزی مغزی بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دیوید بکام یکی از ستارهای نامدار دنیای فوتبال که دانش آموخته دانشگاه فوتبال سر الکس است، به بستری شدن مربی خود با انتشار عکس زیر واکنش نشان داد و ابراز ناراحتی کرد.