گفت و گو با الامین در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان که قرار است فردا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار شود صورت گرفت. او البته نگاه خوش بینانه ای نسبت به این انتخابات ندارد و معتقد است که نتیجه آن چیزی جز چرخش دوباره طبقه سیاسی لبنان نخواهد بود.

او در این گفت و گو از تلاش سعد الحریری نخست وزیر و رهبر جریان المستقبل لبنان و جبران باسیل وزیر خارجه و رهبر جریان ملی آزاد برای تشکیل حزب لیبرال سخن گفت. به گفته او این طرح بر پایه خنثی بودن موضع سیاسی و تمرکز بر روی اقتصاد است.

در ادامه متن کامل این گفت و گو می آید:

*ایرنا: آیا معتقدید که انتخابات پارلمانی کنونی براساس قانون جدید اجازه ورود نیروهای جدیدی به پارلمان آینده را خواهد داد؟

**الامین: فکر نمی کنم که این انتخابات تغییری در عرصه سیاسی یا در ماهیت سیستم ایجاد کند. آنچه انجام می شود؛ چرخش دوباره طبقه سیاسی لبنان است و نه بیشتر، زیرا اعتراضات درونی مردم با پاسخ مناسبی روبرو نمی شود و شکاف طائفه ای رو به گسترش است، لذا نمی توان پیش بینی تغییرات اساسی را داشت. تفاوت امروز با دیروز این است که در جریان دو دهه گذشته، مسلمانان نفوذ داشتند. اکنون مسیحیان بخشی از نفوذ خود را بازیافته اند و همین امر روند امور را به سمت تغییراتی در زمینه تمرکز تشکل های انتخاباتی سوق خواهد داد. اما تغییری اساسی در سیستم و ساختار بزرگ (لبنان) در گذشته روی نداده و امروز و فردا هم روی نخواهد داد. در هر صورت، اکثریت جریان ها و نیروهای مردمی در مجلس لبنان نماینده دارند و این اقلیت است که فقط نماینده ای ندارد. مشکل این است که مردمی که نماینده دارند، در انتظارات و خواسته های خود اولویت های متضادی دارند و از این رو است که به تعصب طائفه ای و اعتراض لفظی متوسل می شوند و نه بیشتر. در نتیجه، فکر می کنم که دل بستن به این انتخابات برای اینکه تغییری در عرصه سیاسی و اقتصادی لبنان ایجاد کند، اشتباه است.

*ایرنا: ائتلاف های ائتخاباتی در لبنان را که به نظر عجیب می رسد، چطور ارزیابی می کنید زیرا می بینیم که برخی طرف ها در یک سری لیست های مشخص با هم ائتلاف کرده اما در لیست های دیگری به رقابت با یکدیگر پرداخته اند؟

**الامین: علت این است که این انتخابات تغییری ایجاد نخواهد کرد. روند انتخابات به یک فرایند مکانیکی تبدیل می شود که هیچ گونه ضوابط یا سقفی ندارد. در قانون گذشته انتخابات، لیست ها می توانستند نامزدهایی را که قوی نبودند، در خود جای بدهند. لیست ها نظیر اتوبوسی بود که سرنشینان قوی و ضعیف را سوار می کردند و آنها پیروزی را تضمین می کردند، اما براساس قانون جدید، سرنشین باید از قدرت مالی برخوردار باشد که بتواند به لیست برای پیروزی کمک کند. بخشی از انتخابات در لبنان بر پایه رشوه و فروش رای است. از نظر خودم، این امر را درک می کنم و آن را خیانت از جانب افراد نمی دانم زیرا کسانی که (در ازای رای خود) پول می گیرند؛ احساس می کنند که رای آنها ارزشی ندارد لذا دو راه پیشتر ندارند یا از فرایند انتخابات خود را کنار بکشند یا پولی بدست آوردند.

*ایرنا: اما تفسیر شما درباره این سبک ائتلاف ها چیست؟

**الامین: نمی توانیم از ائتلاف های سیاسی صحبت کنیم اما با این حال این ائتلاف ها نشانه های سیاسی در خود دارند که به ما کمک می کنند تا برداشت هایی داشته باشیم. بارزترین برداشت این است که ائتلافی بین جریان ملی آزاد و جریان المستقبل با قدرت درحال تقویت شدن است. هر دو طرف برای تقویت آن تلاش می کنند. فکر می کنم که سعد حریری (رئیس جریان المستقبل) و جبران باسیل (رئیس جریان ملی آزاد) برای ایجاد یک حزب لیبرال تلاش می کنند که طرح آنها را در مرحله آینده به پیش ببرد. این طرح بر پایه خنثی بودن موضع سیاسی و تمرکز بر روی اقتصاد است. این بده بستان در گذشته بین حریری و حزب الله وجود داشت که براساس آن پرونده اقتصاد برعهده حریری و پرونده مقاومت برعهده حزب الله باشد. فکر می کنم که آنچه اتفاق بیفتد؛ تلاش برای تمدید قرارداد به صورت زیر باشد که مقاومت واقعیتی شده است که نمی توان از آن گذر کرد و برخوردار از شبکه ایمنی ویژه خودش است اما پرونده اقتصادی به حریری محدود نمی شود بلکه ماموریت سعد حریری و جبران باسیل است.

*ایرنا: اما آیا حزب الله این بده بستان را می پذیرد؛ بویژه بعد از اینکه شعار مبارزه با فساد را برای مرحله آینده سرداده است؟

الامین: حزب الله از عبارت مبارزه با فساد استفاده کرده تا به مردم برسد اما به نظر من سرفصل نبرد آینده ، راهبرد اقتصادی خواهند بود؛ همانند راهبرد دفاعی. این سرفصل داغ خواهد بود و حزب الله به بحث و بررسی این راهبرد اهمیت خواهد داد؛ بویژه که برخی در لبنان تمایل دارند که فساد را در کارمندی که رشوه می گیرند؛ خلاصه کنند؛ این درحالی است که آنچه لازم است؛ ایجاد تغییری اساسی در ساختار اقتصادی لبنان است.

*ایرنا: اصول و مبانی حزب لیبرالی که دو جریان ملی آزاد و المستقبل تاسیس خواهند کرد، چه خواهد بود؟

**الامین: ما با یک حزب لیبرالی طرفدار خصوصی سازی مواجه خواهیم شد که برای تضمین سرمایه گذاری سرمایه گذاران بزرگ تلاش خواهد کرد. این سبک اقتصادی نیاز به کالاهای مصرفی دارد. در لبنان بخش های مصرفی نظیر برق، نفت و ارتباطات در کنار تاسیسات عمومی وجود دارد. این امر ما را با یک رویارویی جدی در کشور مواجه خواهد کرد.

*ایرنا: آیا این بدان معنا است که ما شاهد یک رویارویی بین حزب الله و جریان ملی آزاد حرکت خواهیم بود؟

**الامین: حزب الله در رویارویی با نمایندگان سیستم سیاسی و اقتصادی موجود و همه پیوند خوردگان آن خواهد بود؛ خواه جریانی ملی لبنان باشد یا بانک ها یا نهادهای بین المللی. حتی اگر حزب الله به طور کامل وارد نبرد نشود. اما کشور به سمت رویارویی پیش می رود زیرا حجم اختلاف طبقاتی هولناک است. حجم سپرده ها در لبنان ۱۸۰ میلیارد دلار است اما نیمی از این حجم متعلق به ۳ درصد لبنانی ها است. این وضعیت سالم و درست نیست ونمی تواند ادامه یابد.

*ایرنا: نقش خارج در ترسیم ائتلاف های جدید و به طور مشخص ائتلاف بین جریان المستقبل و جریان ملی آزاد چیست؟

**الامین: رقبای حزب الله این برداشت را دارند که سلاحی که می تواند در رویارویی با حزب الله موثر باشد؛ فروپاشی اقتصادی فراگیر است. آمریکایی ها میزان تاثیر آن بر حامیان آنها را بررسی می کنند. ارزیابی و رویکرد غرب و آمریکایی ها به این موضوع تا حد زیادی نظیر ارزیابی و رویکرد اسرائیل از جنگ علیه لبنان است یعنی اگر اسرائیل نتایج جنگ را از منظر از بین بردن قدرت مقاومت تضمین کند؛ با وجود هزینه بر بودن وارد آن خواهد شد. همین امر درخصوص اقتصاد نیز صدق می کند یعنی اگر آمریکایی ها احساس کردند که فروپاشی اقتصادی باعث وارد آمدن ضربه ای کاری به حزب الله خواهد شد؛ در ایجاد وضعیتی برای اقتصاد لبنان که فروبپاشد، تردید به خرج نخواهند داد. آنها فکر می کنند که (در این صورت) امکان کمک به همپیمانان غرق شده خود را که ممکن است از این فروپاشی زیان ببینند، وجود خواهد داشت.

*ایرنا: آیا فکر می کنید که متوسل شدن به این سناریو نزدیک است؟

**الامین: نه فقط نزدیک است بلکه آمریکا عملا اجرای آن را آغاز کرده است. ائتلاف حریری و باسیل برپایه این سرفصل بنا شده است و اجلاس اخیر &#۳۹;سیدر&#۳۹; در پاریس اشاره آشکاری به این اقدام دارد.

*ایرنا: آیا این سخن با این گفته که تصمیمی بین المللی و منطقه ای برای (حفظ) ثبات لبنان وجود دارد؛ در تضاد نیست؟

**الامین: آنها بدنبال ثبات نیستند. دست از تلاش برای دگرگون کردن موازنه قوا در لبنان برنداشته اند. بارها تلاش کرده اند اما شکست خورده اند. به همپیمانان خود برای ورود به نبردی علیه مقاومت فشار آورده اند. بازداشت حریری در ریاض به علت عدم پایبندی او به خواستهِ لزوم برخورد با حزب الله صورت گرفت. آنها هر دری را برای فتنه انگیزی زده اند اما شکست خورده اند. اخیرا ما در روزنامه الاخبار سندی درباره مقاصد عربستان برای انتقال نبرد و رویارویی از یمن به لبنان منتشر کردیم. علل شکست آنها هم این است که کسانی که آمریکایی ها به آنها تکیه می کنند، جلوی آنها می ایستند و می گویند که ما برای مقابله با حزب الله آمادگی نداریم و هرکاری که انجام دهیم ممکن است به زیان بیشتری (برای ما) منجر شود. این وضعیت به معنای تقویت بیشتر جایگاه و وضعیت مقاومت در لبنان است. به طور خلاصه، آنها برگ های برنده کافی برای نبرد خود ندارند.

*ایرنا: آیا برگه هایی در نبرد اقتصادی دارند؟

**الامین: بله، فکر می کنم برگه های زیادی در این زمینه دارند.

*ایرنا: نظرشما درباره نبرد برای خلع سلاح حزب الله چیست؟ ایا موازنه های برآمده از انتخابات آینده تاثیری بر این پرونده خواهد داشت؟

**الامین: شعاردادن (آنها) درباره خلع سلاح مقاومت متوقف نخواهد شد اما آنها می دانند که این شعارها قابل تحقق نیست. خصوصا که نه اسرائیل و نه غرب هیچ یک نتوانسته اند به این هدف (خلع سلاح کردن مقاومت) برسند و حال جای تعجب است که آنها از طرف های لبنانی می خواهند کاری را بکنند که خود از انجام آن ناتوان مانده اند.