خبرگزاری رویترز از پاریس گزارش داد، پایتخت فرانسه امروز صحنه تظاهرات گسترده ضد دولتی بود.

هزاران تظاهرات کننده با در دست داشتن دست نوشته ها و تصاویری از امانوئل مکرون، وی را به &#۳۹;مارگارت تاچر&#۳۹; نخست وزیر اسبق انگلیس تشبیه کردند و به او لقب امانوئل تاچر دادند.

تظاهرات کنندگان و معترضان فرانسوی معتقدند که سیاست های اصلاحاتی مکرون، دقیقا برگرفته است سیاست های مارگارت تاچر در انگلیس است.

تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهوری فرانسه در حالی صورت می گیرد که مصادف با نخستین سالگرد پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ است.

تظاهرات و اعتصاب های گسترده در بخش حمل و نقل عمومی و دانشگاه ها علیه سیاست های دولت فرانسه، مدتی است که به تیتر نخست رسانه های جهان تبدیل شده است.

حرکت‌های دانشجویی، به موازات اعتصاب در راه‌آهن فرانسه و دیگر اعتراض‌ها در مخالفت به اصلاحات امانوئل مکرون است که به گفته مخالفانش سیاست‌های &#۳۹;نئولیبرال&#۳۹; دارد.

هفته گذشته نیز صدها نفر از دانشجویان فرانسوی در اعتراض به طرح های مکرون برای اصلاحات نظام آموزشی این کشور به خیابان ها آمدند.

از چند هفته قبل، چهار دانشگاه فرانسوی تحت اشغال دانشجویان معترض قرار گرفته است. در کنار آن، کارکنان شرکت راه‌آهن فرانسه که سابقه زورآزمایی‌های تاریخی علیه دولت دارند نیز دست به اعتصاب‌های متناوب زده‌اند. همچنین در آموزش و پرورش، بیمارستان‌ها و بخش‌هایی از صنایع انرژی نیز حرکت‌های اعتراضی دیده می‌شود.

تمامی این اعتراض ها علیه برنامه گسترده اصلاحاتی است که رئیس جمهوری فرانسه آغاز کرده است. مخالفان این اصلاحات را نمی پذیرند که معتقدند که مکرون قصد نابودی بخش دولتی را دارد.

دولت مکرون معتقد است که اصلاحات بخش دولتی، برای کاهش هزینه و افزایش کارآمدی نیاز هست.