اسکای نیوز گزارش داد، در این تظاهرات که نزدیک به پنج هزار تن در آن شرکت داشتند و بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند، تظاهرکنندگان خشونت جنسی علیه زنان و شیوع آن در میان مسئولان رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.

در این تظاهرات برخی از معترضان تصاویری از "اویک بوخریس" از فرماندهان سابق ارتش رژیم صهیونیستی را در دست داشتند که سال گذشته به تجاوز به یک نظامی زن زیردست خود متهم شد.

در این تظاهرات همچنین تصاویری از برخی بازیگران سینما و مسئولان در رژیم صهیونیستی حمل شد که همه به نوعی در ارتباط با جرایم جنسی محکوم شده بودند.

اخیراً پخش تصاویری از آزار جنسی در سرزمین‌های اشغالی به ویژه در میان نظامیان زن ارتش این رژیم، باعث افزایش حساسیت‌ها در سرزمین‌های اشغالی به این ناهنجاری اجتماعی شده است.