محمد جواد شیرازی افزود: چگونه در یک سیستمی یک "مالی" ساخته شده است و دهها هزار متر آن تخلف دارد و متاسفم که بگویم دعوت نامه میزنند و مدیران عالی شهرداری تهران و شورای محترم شهر تهران را به جلسه افتتاحیه آن دعوت می‌کنند و روزنامه‌های همشهری و ایران اطلاعیه آن "مال" را چاپ می‌کنند.

وی افزود: من در همایش سراسری مدیران سازمان بازرسی مورخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری که یک روز قبل از افتتاحیه " ایران مال " بود هشدار لازم را درباره تخلفات گسترده شهرسازی و معماری این مجتمع در مقابل دوربین های صدا و سیما دادم و با وجود اینکه این تخلفات وارد رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰  شده و باید از ادامه ساخت و افتتاح آن جلوگیری می شد، صدا و سیما بجز پخش خبر ناقص در خبر ۱۸:۳۰ شبکه تهران، در بخش های دیگر خبری مانند خبر ۲۰:۳۰ شبکه ۲ و دیگر بخش های خبری از پخش آن امتناع نمود و حق مسلم مردم در خصوص آگاهی از تخلفات بزرگ این پروژه‌ها را نادیده گرفت . صدا و سیما باید پاسخگوی مردم دراین باره باشد.

وی ادامه داد: من از رییس شورای اسلامی شهرتهران درخواست می کنم مصوبه ای را در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب برسانند تا سازمان بازرسی به استناد آن بتواند جلوی سفارشات این وکیل و آن مسئول و این شخص و آن شخص بایستد و آفت سفارشات در شهرداری تهران را ریشه‌کن نماید.