از مددجویان آزاد شده ۱۰۳۴۹ نفر را مردان و تعداد ۳۳۰ نفر را زنانی شامل می‌شوند که به دلیل ناتوانی در تامین بدهی مالی یا دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا تصادفات رانندگی روانه حبس شده بودند.

در تفکیک جرایم این دسته از محبوسان می‌توان گفت ۱۰۱۷ نفر به دلیل ناتوانی در اعطاء دیه و مابقی به علت عسر در پرداخت بدهی‌های مالی ناشی از تعهدات چک و مهریه در بند حضور داشتند.

مجموع بدهی ۱۰۶۷۹ زندانی یاد شده، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که نمایندگی‌های ستاد دیه با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش تا حدود ۳۸ درصد مبلغ را از اولیاءدم و شکات خصوصی گذشت اخذ نموده‌اند.

در فرآیند آزادی مددجویان سال گذشته، خانواده‌ این زندانیان تا ۵ درصد از کل محکومٌ‌به را خودشان تامین و مابقی از طریق کمک‌های ویژه ستاد دیه یا محل تسهیلات بدون سود این نهاد حمایتی پرداخت شده است.

استان خراسان رضوی با استخلاص ۱۰۴۰ زندانی واجد شرایط بیشترین آزادی‌ها را به خود اختصاص داده و گیلان و تهران در مجموع با ۲۰۲۵ آزادی در رتبه‌های بعد قرار دارند.

بدهکاران ناشی از صدور چک‌های بلامحل با ۶۷۳۹ محبوس در راس محکومان قرار داشته و در مقابل مددجویان نفقه با ۴۱۲ زندانی، کمترین آمار عددی را در این جدول دارند.