دیلی میل گزارش داد، لوینگستون شهردار پیشین لندن اعلام کرد: صهیونیست‌ها با هیتلر، رهبر نازی‌ها در آلمان همکاری کرده‌اند.

این اظهارات وی جنجال بسیار بزرگی به راه انداخته است که ممکن است حزب کارگر  بهای آن را در انتخابات محلی پرداخت کند.

وی ادامه داد: ممکن است این اظهارات از سوی برخی مورد انتقاد قرار گیرد اما یک واقعیت تاریخی وجود دارد که توافقی میان نازی‌ها و صهیونیست‌ها در دهه ۱۹۳۰ انجام گرفت. هیتلر می‌خواست یهودی‌ها از آلمان بروند و در مقابل صهیونیست‌ها به دنبال ایجاد دولتی در فلسطین بودند.

او ادامه داد: آنها با یکدیگر همکاری کردند اگرچه همدیگر را دوست نداشتند اما برای وقوع چنین اتفاقی با هم کار کردند.

وی هرگونه ارتباط میان اظهارات جنجالی اخیرش با شکست حزب کارگر در مناطقی مانند بارنت لندن را رد کرد.