النشرة گزارش داد، هیئت تاسیسی اتحادیه کارمندان بیمارستان‌های دولتی لبنان در این رابطه اعلام کرد، مسؤولان مربوطه به وعده‌های خود عمل نکرده و حقوق کارمندان بیمارستان‌های دولتی را پرداخت نکردند، در حالی که انتخابات پارلمانی باید همزمان با اجرای وعده‌های انتخاباتی برگزار شود اما هیچ یک از آنها عملی نشدند.

این هیئت در ادامه تاکید کرد: ما به هیچ ‌یک از آنها و نیز کارمندان وزارتخانه‌های ناظر اطمینان نداریم و اکنون برای ما روشن شده که آنها اولین توطئه‌کنندگان علیه نیروهای فعال و بازنشسته بیمارستان‌های دولتی هستند و این وزراء نیز به شکل قاطع آنها را مجبور به اجرای صحیح قوانین نکرده و خانواده ۴۵۰۰ تن از این نیروها را به حال خود رها کردند، ما نیز مجبور شدیم که از روز سه شنبه هشتم مه ۲۰۱۸ اعتصاب عمومی و نامحدودی را آغاز کرده و اورژانس بیمارستان‌های دولتی موجود در لبنان را تعطیل کنیم.

در ادامه بیانیه این هیئت همچنین از شهروندان خواسته شده برای انتقال بیماران خود به بیمارستان‌های دولتی، صلیب سرخ لبنان و تمامی نهادها و سایر ارگان‌ها مراجعه نکنند زیرا از پذیرش آنها معذور هستند.

هیئت مذکور تاکید کرد: نشست‌های فوق‌العاده ما ادامه خواهند یافت و متعاقبا اقداماتی را که همزمان با اعتصاب عمومی و نامحدود اتخاذ خواهیم کرد، اعلام می‌کنیم.