وزیر خارجه برای پاسخگویی به سوالات کیخواه، دهمرده، شهریاری و داداشی و وزیر فرهنگ برای پاسخگویی به سوالات پژمانفر و قاضی پور به مجلس می روند.

همچنین مجلس بررسی تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریتی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در ۱۰ سال اخیر و همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارند.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و همچنین رد تقاضای تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر از دیگر موارد کاری هفته جاری مجلس است.

بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از دیگر موارد کاری مجلس است.

همچنین طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رد طرح دهیاریها و لوایح تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح و حفاظت از خاک، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه و به‌هزینه قطعی نمودن اعتبار وسایل حفاظتی جزیره خارک نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.