حکم محرومیت ۵ ساله افشین پیروانی به دلیل حضور در دوران تیم ملی به دست باشگاه پرسپولیس رسیده است.

 

مدیران پرسپولیس با تمکین از حکم فدراسیون به همکاری با پیروانی پایان داده و حسین خبیری را موقتا مسئول امور سرپرستی تیم در دو بازی مقابل الجزیره امارات  کردند.

 

این در حالی است که پیروانی به این حکم به شدت معترض است و قصد کوتاه آمدن مقابل این حکم سنگین را ندارد.

 

وی در محفلی اعلام کرده در صورتی که این حکم لغو نشود ناگفته هایی را رسانه ای خواهد کرد که شاید نام برخی از مسئولان فدراسیون و تیم ملی به میان بیاید.

 

پیروانی پیش از این نیز اعلام کرد در حمایت از کریمی ناگفته هایی می داند که به موقع افشا خواهد کرد.