احمد مازنی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص حق آزادی بیان در قانون که برای همه مردم در نظر گرفته شده گفت: مسئله آزادی بیان جز حقوق مصرح هر ایرانی در قانون اساسی است. همه افراد در چارچوب قانون حق اظهار نظر دارند. حتی اصل ۲۷ قانون اساسی به راهپیمایی‌های مردمی اشاره کرده است. در این قانون اشاره به دو مورد برای مجوز راهپیمایی‌های مردمی شده است که اولین عامل آن عدم مسلحانه بودن تجمعات مردمی است. در دومین عامل هم در این اصل از قانون اشاره شده است که شعارها و رفتارهای مردم در تجمعات بین‌المللی نباید مخل مبانی اسلام باشد.

وی افزود: در حال حاضر در حال بررسی طرحی هستیم که دو فوریت آن به زودی در مجلس مطرح خواهد شد. این طرح تجمع و اعتراضات مردمی را طبق قانون اساسی تعریف می‌کند. اما از بحث‌های مطرح شده در خصوص شروطی که در قانون برای تجمعات مردمی مطرح شده است ، شرط دوم قانون یعنی همان مخل مبانی اسلام نبودن، تجمات را مطرح می‌کنند. معنی مخل با اختلاف متفاوت است. ممکن است افرادی وجود داشته باشند که با بعضی از قوانین مخالف باشند اما مخل آن نباشند.

مازنی با بیان اینکه همه مخالفان صرفا تخریب‌گر قوانین نیستند، گفت: با افراد مخالف می‌توان بحث کرد و این شرط شامل آنها نخواهد شد. درواقع اگر شخصی در خصوص حجاب یا هرکدام از قوانین اظهار نظری دارد باید زمینه را برای گفت‌وگوی منطقی با آن شخص فراهم کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون اساسی راه این اظهارنظرها شفاف است، اما درحال تلاش هستیم این شفافیت را به طور قانونی افزایش دهیم. اشخاص باید بتوانند نظر خودرا در خصوص حجاب آزادانه بیان کنند اما نباید به طور خودسرانه مقابل قانون بایستند. درواقع مخالفت و اظهار نظر ، با بی قانونی در عمل متفاوت است. در همین خصوص اتفاقی که اخیرا افتاد و رفتار گشت ارشاد نمونه بارزی در این زمینه است. علاوه براین من رفتار پلیس را تایید نمی‌کنم بلکه به عقیده من بهتر است ماموران پلیس آموزش های لازم برای مواجهه با این چنین موضوعاتی را داشته باشند. من به طور کلی معتقدم ما نیاز به آزادی در مرحله اندیشه، منطق در عرصه گفت‌وگو و قانون در عرصه عمل داریم.قانون باید در مرحله عمل حاکم شود و این ارتباطی با موافق و مخالف ندارد.