مرتضی پورعلی گنجی در اینستاگرام خود نوشت:

«ماموریت شما:
انقدر خودت رو با دوست داشتن زندگیت مشغول کن که وقتی برای تنفر،پشیمانی و ترس نداشته باشی»

طعنه پورعلی گنجی به منتقدان + عکس