از پیراهن فصل آینده تیم فوتبال دورتموند رونمایی شد.

براین اساس مارکو رویس پیراهن فصل آینده زردهای آلمانی را بر تن کرده است.